Views
6 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на функцията BLUETOOTH n 56 N Прекратяване на BLUETOOTH комуникации Прекратяване на BLUETOOTH комуникации 1 Изключете BLUETOOTH устройството, което комуникира с компютъра. 2 Щракнете върху превключвателя в близост до BLUETOOTH, за да го превключите в позиция Off в прозореца VAIO Smart Network.

Използване на VAIO компютъра > Използване на функцията BLUETOOTH n 57 N Бележки за използване на функцията BLUETOOTH ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Скоростта на обмен на данни зависи от следните условия: ❑ Препятствия, например стени, намиращи се между устройствата; ❑ Разстояние между устройствата; ❑ Използван материал в стените; ❑ Близост до микровълни и безжични телефони; ❑ Радиочестотни смущения и други условия на околната среда; ❑ Конфигурация на устройствата; ❑ Тип софтуерно приложение; ❑ Тип операционна система; ❑ Използване на функциите безжична LAN мрежа и BLUETOOTH едновременно чрез компютъра; ❑ Размер на обменяния файл. Поради ограниченията на стандарта за BLUETOOTH, е възможно понякога големи файлове да бъдат повредени по време на непрекъснат обмен, поради електромагнитни смущения в околната среда. Всички BLUETOOTH устройства трябва да са официално одобрени, за да се гарантира, че се поддържат приложимите изисквания по стандарт. Дори ако отговарят на стандартите, работата, спецификациите и работните процедури на отделните устройства може да се различават. Обмен на данни може да не е възможен при всички ситуации. Видео и аудио устройства не могат да бъдат синхронизирани, ако възпроизвеждате видео клипове на компютъра, докато аудио сигналите се предават през свързано чрез BLUETOOTH устройство. Това често се получава при BLUETOOTH комуникация и не е неизправност. 2,4 GHz лентата, с която работят BLUETOOTH устройства или устройства с безжична LAN мрежа, се използва от различни уреди. Въпреки че BLUETOOTH устройствата използват технологията, за да минимизират радио смущенията от други устройства, които използват същата честотна лента, такива радио смущения може да доведат до по-ниска скорост на комуникация и по-малък обхват на комуникация или до неуспешна комуникация.