Views
8 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на периферни устройства > Свързване на оптично дисково устройство n 60 N Свързване на оптично дисково устройство За да използвате оптичен дисков носител със своя компютър, свържете външно оптично дисково устройство (не е доставено в комплекта) към компютъра. Свързване на оптично дисково устройство ! Свържете външно оптично дисково устройство към компютъра, преди да стартирате предварително инсталираната програма за работа с дискове. Свържете външното оптично дисково устройство към източник на променливотоково захранване, преди да го използвате. Компютърът поддържа само оптични дискови устройства, работещи с директно включване към източник на захранване.

Използване на периферни устройства > Свързване на оптично дисково устройство n 61 N За да свържете оптично дисково устройство 1 Свържете външното оптично дисково устройство към източник на променлив ток (1). 2 Изберете USB порта (2) , който искате да използвате. 3 Включете единия от USB кабелите (3) в USB порт, а другия - към оптичното дисково устройство. ✍ Вижте пристигналото с външното оптично дисково устройство ръководство за подробни инструкции относно включването на USB кабел към устройството. Изключването на устройството, докато компютърът е в режим на пестене на електроенергия (режим на заспиване или на хибернация), може да доведе до неправилно функциониране.