Views
9 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на периферни устройства > Свързване на външни високоговорители или слушалки n 62 N Свързване на външни високоговорители или слушалки Можете да свържете външни устройства за възпроизвеждане на звук (не е доставен в комплекта), например високоговорители или слушалки, към компютъра. Свързване на външни високоговорители ✍ Уверете се, че високоговорителите са проектирани за използване с компютър. ! Намалете силата на звука на високоговорителите, преди да ги включите. Свържете външните високоговорители (1) към извода за слушалки (2) i чрез кабел за високоговорител (3) (не е доставен в комплекта).

Използване на периферни устройства > Свързване на външен дисплей n 63 N Свързване на външен дисплей Някои от описаните в този раздел функции и опции е възможно да не са налице при вашия компютър. Свързване на външен монитор или проектор Можете да свържете външен монитор, например монитор за компютър или проектор, към компютъра. За да свържете монитор за компютър или проектор 1 Свържете захранващия кабел (1) на външния дисплей или на проектора към електрически контакт. 2 Свържете външния монитор или проектора към порта за монитор (2) на компютъра чрез кабела за монитор (3).