Views
8 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на периферни устройства > Свързване на външен дисплей n 64 N ✍ Ако е необходимо, свържете извода за слушалки на проектора и извода за слушалки (4) i на компютъра чрез кабел за високоговорител (5). ! Компютърът е съвместим със стандарта HDCP и може да кодира канала за трансфер на цифрови видеосигнали с цел защита на авторските права, което позволява да възпроизвеждате и преглеждате най-различно защитено с авторски права висококачествено съдържание. За да видите информацията, защитена с авторски права, свържете HDCP-съвместим монитор към компютъра. Ако към компютъра е свързан несъвместим монитор, няма да можете да възпроизвеждате или разглеждате защитено с авторски права съдържание. ✍ Ако външния компютърен дисплей е оборудван с HDMI входен порт, свържете единия край на HDMI кабела към HDMI изходния порт на компютъра, а другия край към HDMI входния порт на компютърния дисплей. За да свържете TFT/DVI монитор, използвайте HDMI към DVI-D адаптер, за да го свържете към HDMI изходния порт на компютъра. HDMI кабелът пренася както видео, така и аудио сигнали.

Използване на периферни устройства > Свързване на външен дисплей n 65 N Свързване на телевизор чрез HDMI входен порт Можете да свържете телевизор към HDMI вход на компютъра. Свързване на телевизор към компютъра ! За да чувате звук от устройството, свързано към HDMI изходния порт, трябва да смените устройството за изходен звуков сигнал. За детайлна информация вижте Как да променя устройството за възпроизвеждане на звук? (стр. 134). 1 Включете захранващия кабел на телевизора (1) към електрически контакт. 2 Свържете единия край на HDMI кабела (2) към HDMI изходния порт (3) на компютъра, а другия край — към телевизора. 3 Превключете изходния канал на телевизора на външен сигнал. 4 Настройте системата за конфигуриране на телевизора. ! Ако се използва драйвер за устройството, различен от предоставения от Sony, няма да се покаже изображение и няма да се чуе звук. Винаги използвайте драйвера за устройството, предоставен от Sony за актуализации.