Views
8 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Надстройка

Надстройка на компютъра VAIO > Добавяне и махане на памет n 82 N Махане и поставяне на модул на паметта Смяна или добавяне на модул на паметта 1 Изключете компютъра и откачете всички периферни устройства. 2 Разкачете компютъра от електрическата мрежа и махнете батерията. 3 Изчакайте един час, докато компютърът се охлади. 4 Развийте винтовете (посочени със стрелката по-долу) от долната страна на компютъра и отстранете капака на отделението за модула с памет. 5 Докоснете метален предмет, за да освободите статичното електричество.

Надстройка на компютъра VAIO > Добавяне и махане на памет n 83 N 6 Махнете стария модул на паметта по следния начин: ❑ Издърпайте фиксаторите по посока на стрелките (1). Модулът на паметта се освобождава. ❑ Уверете се, че модулът на паметта се повдига, след което го издърпайте по посока на стрелката (2). 7 Извадете новия модул на паметта от опаковката.