Views
2 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Предпазни

Предпазни мерки > Работа с вграденото запаметяващо устройство n 98 N Работа с вграденото запаметяващо устройство Вграденото запаметяващо устройство (твърд диск или твърдотелен диск) има висока плътност на съхранение и чете и записва данни с висока скорост. Въпреки това устройството може лесно да бъде повредено, ако се използва неправилно. Ако вграденото запаметяващо устройство се повреди, данните в него не могат да бъдат възстановени. За да предотвратите загуба на данни, трябва да бъдете внимателни, когато работите с компютъра. За да избегнете повреда на вграденото запаметяващо устройство ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Не подлагайте компютъра на резки движения. Дръжте компютъра далеч от магнити. Не поставяйте компютъра на места, изложени на механични вибрации, или в нестабилно положение. Не изключвайте захранването и не рестартирайте компютъра по време на четене или запис на данни в запаметяващото устройство. Не използвайте компютъра на места, изложени на големи температурни промени. Не отстранявайте запаметяващото устройство от компютъра.

Отстраняване на неизправности > n 99 N Отстраняване на неизправности Този раздел описва как да разрешите общи проблеми, на които може да се натъкнете, докато използвате компютъра VAIO. Много от проблемите имат прости решения. Ако тези предложения не решат вашите проблеми, използвайте VAIO Care. За да стартирате софтуера, вижте Използване на VAIO Care (стр. 28). Ако проблемите все още не могат да бъдат решени и ви е необходима помощ, посетете уебсайтовете за поддръжка, изброени в Как да научите повече за своя компютър VAIO (стр. 5). Някои от описаните в този раздел функции и опции е възможно да не са налице при вашия компютър. ❑ Компютърни операции (стр. 101) ❑ Актуализиране/защита на системата (стр. 107) ❑ Възстановяване/Носител за възстановяване (стр. 108) ❑ Дял (стр. 110) ❑ Батерия (стр. 111) ❑ Вградена камера (стр. 113) ❑ Работа в мрежа (LAN/безжичен LAN) (стр. 115) ❑ BLUETOOTH технология (стр. 119) ❑ Оптични дискове (стр. 122) ❑ Дисплей (стр. 123) ❑ Отпечатване (стр. 127) ❑ Микрофон (стр. 128) ❑ Високоговорители (стр. 129)