Views
2 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Documents de garantie Bulgare

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Documents de garantie Bulgare

Съдържание

Съдържание Ръководство за безопасност/разпоредби ......................5 Инструкции за работа с Wireless LAN ...........................12 Инструкции за работа с Wireless WAN ..........................14 Ръководство за разпоредби за BLUETOOTH...............15 Гаранция...........................................................................16 Служби за техническа поддръжка на Sony..................22 3