Views
2 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Finlandais

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Finlandais

Tavaramerkit > n140 N

Tavaramerkit > n140 N SD-logo on tavaramerkki. SDHC-logo on tavaramerkki. SDXC-logo on tavaramerkki. ExpressCard-teksti ja -logot ovat PCMCIA:n omistuksessa, ja Sony Corporationilla on niiden käyttölupa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä. HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. CompactFlash ® on SanDisk Corporationin tavaramerkki. ”PlaceEngine” on Koozyt, Inc:n rekisteröity tavaramerkki. ”PlaceEngine” on Sony Computer Science Laboratories, Inc:n kehittämä, ja Koozyt, Inc. myöntää sen käyttöluvat. ”AVCHD” on Panasonic Corporationin ja Sony Corporationin tavaramerkki. ENERGY STAR ja ENERGY STAR -merkki ovat rekisteröityjä yhdysvaltalaisia merkkejä. Kaikki muut järjestelmien, tuotteiden ja palvelujen nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä. Käyttöoppaassa ei käytetä - tai ®-merkkejä. Ominaisuudet ja tekniset tiedot saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä. Kaikkia edellä mainittuja ohjelmistoja ei välttämättä toimiteta mallisi mukana.

Tiedoksi > n141 N Tiedoksi © 2011 Sony Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käyttöopasta ja siinä kuvattua ohjelmistoa ei saa kokonaan tai osittain toisintaa, kääntää tai tuottaa mihinkään koneella luettavaan muotoon ennen kirjallista suostumusta. Sony Corporation ei anna mitään takuuta tähän käyttöoppaaseen, ohjelmistoon tai muihin siinä oleviin tietoihin eikä näin ollen myönnä mitään takuita tämän käyttöoppaan, ohjelmiston tai muun tiedon soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi tai sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen. Sony Corporation ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään tahattomista, seuraamuksellisista tai erityisistä vahingoista, jotka johtuvat tästä käyttöoppaasta, ohjelmistosta tai näihin liittyvästä tiedosta tai niiden käytöstä tai vahingoista, jotka liittyvät edellä mainittuihin. Käyttöoppaassa ei käytetä - tai ®-merkkejä. Sony Corporation pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän käyttöoppaaseen tai sen sisältämiin tietoihin milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Tässä kuvatut ohjelmat kuuluvat erillisen käyttöoikeussopimuksen alaisuuteen. Sony Corporation ei vastaa eikä korvaa kadonneita tallenteita, jotka on tehty tietokoneeseen, ulkoiseen tallennusvälineeseen tai tallennuslaitteisiin, eikä asiaankuuluvista menetyksistä, mukaan lukien tallennusten epäonnistuminen esimerkiksi tietokoneen toimintahäiriön takia tai tallennuksen menettäminen tai vaurioituminen tietokoneen toimintahäiriön tai tietokoneeseen tehdyn korjauksen seurauksena. Sony Corporation ei missään olosuhteissa palauta, ota talteen tai jäljennä tietokoneeseen, ulkoiseen tallennusvälineeseen tai tallennuslaitteisiin tallennettua sisältöä.