Views
6 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Začíname > n 10 N

Začíname > n 10 N Začíname Táto kapitola popisuje, ako začat’ používat’ váš počítač VAIO. ! Pred prvým spustením svojho počítača nepripájajte iný hardvér, ktorý nebol súčast’ou pôvodnej dodávky počítača. Po dokončení pripojte vždy len jedno zariadenie (napríklad tlačiareň, externý pevný disk, skener atď.) súčasne podľa pokynov výrobcu. ❑ Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek (strana 11) ❑ O kontrolných svetlách (strana 13) ❑ Pripojenie napájacieho zdroja (strana 14) ❑ Používanie batérie (strana 16) ❑ Bezpečné vypnutie počítača (strana 22) ❑ Používanie režimov nízkej spotreby (strana 23) ❑ Udržiavanie počítača v optimálnom stave (strana 26)

Začíname > Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek n 11 N Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek Venujte chvíľu štúdiu nasledujúcich referenčných zoznamov a identifikujte ovládacie prvky svojho počítača. ! Vzhľad vášho počítača sa môže líšit’ od vzhľadu počítača znázorneného v príručke z dôvodu rozdielov v špecifikáciách. Zoznam ovládacích prvkov a portov s označením Označenie ovládacieho prvku/portu Názov ovládacieho prvku/portu MOTION EYE Vstavaná kamera (strana 34) WIRELESS Spínač WIRELESS (strana 48), (strana 53) Zásuvka „Memory Stick Duo“ (strana 35) Váš počítač podporuje iba nosiče „Memory Stick“ dvojnásobnej veľkosti. SD Zásuvka na pamät’ovú kartu SD (strana 41) 1 Tlačidlo napájania Svieti v závislosti od prevádzkového režimu počítača (strana 23). ASSIST Tlačidlo ASSIST (strana 33) Port USB (strana 69) Vyhovuje norme USB 2.0. Port LAN (strana 47) a Port na monitor (strana 63) HDMI Výstupný port HDMI (strana 65) m Konektor pre mikrofón (strana 68) i Konektor na slúchadlá (strana 62)