Views
8 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Vstavaná kamera n114 N Čo mám robit’, ak v zachytených videách chýbajú snímky a zvuk sa prerušuje? ❑ ❑ ❑ Nastavenia efektov vo vašej softvérovej aplikácii môžu spôsobovat’ strácanie snímok. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi vašej softvérovej aplikácie. Na vašom počítači môže bežat’ viac softvérových aplikácií ako počítač dokáže zvládnut’. Ukončite aplikácie, ktoré momentálne nepoužívate. Tento problém môže nastat’ keď počítač beží v úspornom režime, čo znižuje výkon procesora. Skontrolujte aktuálny plán napájania. Čo mám robit’, zachytené obrazy kmitajú? Tento problém sa vyskytuje v prípade, že kameru používate pod fluorescenčnými svetlami z dôvodu odlišnej frekvencie svetla a snímkového kmitočtu kamery. Aby sa znížilo rušenie blikaním, zmeňte nasmerovanie kamery alebo jas snímok kamery. V niektorých aplikáciách sa rušenie blikaním dá eliminovat’ nastavením vhodných hodnôt vlastností kamery (napr. zdroj svetla, blikanie a pod.).

Odstraňovanie porúch > Siet’ (LAN/Bezdrôtová siet’ LAN) n115 N Siet’ (LAN/Bezdrôtová siet’ LAN) Čo mám robit’, ak sa na pracovnom paneli nezobrazí ikona VAIO Smart Network? ❑ Kliknite na ikonu na paneli úloh a zistite, či je zobrazená ikona VAIO Smart Network . ❑ Ak ikona VAIO Smart Network nie je na paneli úloh, kliknite na Štart, Všetky programy a VAIO Smart Network a upravte nastavenia tak, aby sa ikona zobrazovala na paneli úloh.