Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Optické disky n122 N Optické disky Čo mám robit’, ak moja externá optická jednotka nefunguje správne? Uistite sa, že vaša externá optická jednotka je zapojená do napájacieho zdroja a do port USB vášho počítača. Ak nie je pripojená, externá optická jednotka nemusí správne fungovat’.

Odstraňovanie porúch > Displej n123 N Displej Prečo moja obrazovka zhasla? ❑ ❑ ❑ ❑ Obrazovka vášho počítača môže zhasnút’, keď počítač stratí napájanie alebo prejde do režimu nízkej spotreby (režimu spánku alebo režimu dlhodobého spánku). Ak je počítač v režime spánku LCD (Video), stlačením ktoréhokoľvek klávesu ho vrátite do štandardného režimu. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie režimov nízkej spotreby (strana 23). Skontrolujte, či je váš počítač správne pripojený na napájací zdroj, zapnutý a indikátor napájania svieti. Ak je váš počítač napájaný z batérie, skontrolujte, či je batéria správne nainštalovaná a nabitá. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie batérie (strana 16). Ak je režim displeja nastavený na externý displej, stlačte klávesy Fn+F7. Ďalšie informácie nájdete v časti Kombinácie a funkcie s klávesom Fn (strana 30).