Views
8 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Mikrofón n128 N Mikrofón Čo mám robit’, ak môj mikrofón nefunguje? ❑ ❑ Ak používate externý mikrofón, skontrolujte, či je mikrofón zapnutý a správne zapojený do zásuvky na mikrofón na vašom počítači. Vaše vstupné zvukové zariadenie môže byt’ nesprávne nakonfigurované. Na nakonfigurovanie vstupného zvukového zariadenia postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Zatvorte všetky otvorené programy. 2 Kliknite na Štart a Ovládací panel. 3 Kliknite na Hardvér a zvuk. 4 Kliknite na Spravovat’ zvukové zariadenia pod Zvuk. 5 Na záložke Nahrávanie zvoľte požadované vstupné zvukové zariadenie a kliknite na Predvolit’. Ako môžem zabránit’ spätnej väzbe cez mikrofón? K spätnej väzbe cez mikrofón dochádza vtedy, keď mikrofón zachytáva zvuk z výstupného zvukového zariadenia ako napr. reproduktoru. Ako zabránit’ tomuto problému: ❑ Mikrofón držte ďalej od výstupného zvukového zariadenia. ❑ Hlasitost’ reproduktorov a mikrofónov nastavte na nižšiu úroveň.

Odstraňovanie porúch > Reproduktory n129 N Reproduktory Čo mám robit’, ak nepočujem zvuk zo vstavaných reproduktorov? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Ak používate program, ktorý má vlastné ovládanie hlasitosti, skontrolujte, či jeho úroveň hlasitosti je správne nastavená. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi programu. Zvuk môže byt’ vypnutý pomocou klávesov Fn+F2. Stlačte tlačidlá alebo tlačidlo ešte raz. Hlasitost’ môže byt’ nastavená na nízku úroveň pomocou klávesov Fn+F3. Podržaním stlačených Fn+F4 nastavte hlasitost’ na dostatočnú úroveň, aby bolo počut’ zvuk. Skontrolujte nastavenie hlasitosti vo Windows kliknutím na ikonu hlasitosti na paneli úloh. Vaše výstupné zvukové zariadenie môže byt’ nesprávne nakonfigurované. Informácie, ako prepnút’ výstupné zvukové zariadenie, nájdete v časti Ako zmenit’ výstupné zvukové zariadenie? (strana 134).