Views
1 week ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Začíname > Umiestnenie

Začíname > Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek n 12 N Umiestnenie neoznačených ovládacích prvkov a portov Názov ovládacieho prvku/portu Vstavaný mikrofón (monofónny) Indikátor prístupu k médiu (strana 13) Bezpečnostný otvor Port DC IN Kryt priestoru s pamät’ovými modulmi (strana 80) Umiestnenie Nachádza sa naľavo od vstavanej kamery. Nachádza sa napravo od zásuvky „Memory Stick Duo“. Nachádza sa medzi portmi USB a LAN. Nachádza sa naľavo od portu na monitor. Nachádza sa na spodnej strane počítača.

Začíname > O kontrolných svetlách n 13 N O kontrolných svetlách Počítač je vybavený nasledujúcimi kontrolnými svetlami: Kontrolné svetlo Funkcie Nabíjanie Svieti, keď sa batéria nabíja. Ďalšie informácie nájdete v časti Nabíjanie batérie (strana 19). Vstavaná kamera MOTION EYE Prístup k médiu Disková mechanika Num lock Caps lock Scroll lock WIRELESS Svieti počas používania vstavanej kamery. Svieti počas prístupu k údajom na pamät’ovej karte, ako „Memory Stick“ a pamät’ová karta SD. (Pokiaľ toto kontrolné svetlo svieti, neuvádzajte počítač do režimu spánku ani ho nevypínajte.) Keď je toto kontrolné svetlo zhasnuté, pamät’ová karta sa nepoužíva. Rozsvieti sa počas prístupu k údajom na zabudovanom pamät’ovom zariadení. Pokiaľ toto kontrolné svetlo svieti, neuvádzajte počítač do režimu spánku ani ho nevypínajte. Stlačením klávesu Num Lk sa aktivuje numerická klávesnica. Ďalším stlačením klávesu sa numerická klávesnica vypne. Keď je toto kontrolné svetlo zhasnuté, numerická klávesnica nie je aktívna. Po stlačení klávesu Caps Lock píšete veľké písmená. Keď toto kontrolné svetlo svieti a stlačíte kláves Shift, píšete malé písmená. Ďalším stlačením klávesu kontrolné svetlo vypnete. Po zhasnutí kontrolného svetla Caps lock sa obnoví normálne písanie. Stlačením klávesov Fn+Scr Lk zmeníte spôsob, akým sa posúva zobrazenie na displeji. Po zhasnutí kontrolného svetla Scroll lock sa obnoví normálne posúvanie. Funkcia klávesu Scr Lk sa mení v závislosti od programu, ktorý používate. Nefunguje so všetkými programami. Svieti, keď je aktivovaná aspoň jedna bezdrôtová voliteľná funkcia.