Views
8 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Audio/Video n134 N Audio/Video Ako môžem vypnút’ zvuk pri štarte Windows? Na vypnutie zvuku pri štarte Windows postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Kliknite na Štart a Ovládací panel. 2 Kliknite na Hardvér a zvuk. 3 Kliknite na Spravovat’ zvukové zariadenia pod Zvuk. 4 Na záložke Zvuky kliknutím odškrtnite zaškrtávacie pole Prehrat’ zvuk pri spustení systému Windows. 5 Kliknite na OK. Ako zmenit’ výstupné zvukové zariadenie? Ak nepočujete zvuk zo zariadenia pripojeného k zásuvke, napríklad zásuvke USB, výstupnej zásuvke HDMI, optickej výstupnej zásuvke alebo zásuvke na slúchadlá, musíte prepnút’ výstupné zvukové zariadenie. 1 Zatvorte všetky otvorené programy. 2 Kliknite na Štart a Ovládací panel. 3 Kliknite na Hardvér a zvuk. 4 Kliknite na Spravovat’ zvukové zariadenia pod Zvuk. 5 Na záložke Prehrávanie zvoľte požadované výstupné zvukové zariadenie a kliknite na Predvolit’.

Odstraňovanie porúch > Audio/Video n135 N Čo mám robit’, ak nepočujem zvuk z výstupného zvukového zariadenia pripojeného k zásuvke HDMI, optickej výstupnej zásuvke alebo zásuvke na slúchadlá? ❑ ❑ Ak chcete počut’ zvuk zo zariadenia pripojeného k portu, napríklad k výstupnému portu HDMI, optickému výstupnému portu alebo portu na slúchadlá, musíte prepnút’ výstupné zvukové zariadenie. Podrobný postup nájdete v časti Ako zmenit’ výstupné zvukové zariadenie? (strana 134). Ak z tohto výstupného zvukového zariadenia stále nepočujete žiaden zvuk, postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Vykonajte kroky 1 až 4 v časti Ako zmenit’ výstupné zvukové zariadenie? (strana 134). 2 Na záložke Prehrávanie zvoľte ikonu HDMI alebo S/PDIF a kliknite na Vlastnosti. 3 Kliknite na záložku Spresnenie. 4 Zvoľte vzorkovaciu frekvenciu a bitovú hĺbku (napríklad 48 000 Hz, 16-bitov), ktorú zariadenie podporuje. 5 Kliknite na OK. Prečo pri prehrávaní videí s vysokým rozlíšením, napríklad videí zaznamenaných pomocou digitálneho kamkordéru AVCHD dochádza k výpadkom zvuku a/alebo snímok? Prehrávanie videí s vysokým rozlíšením požaduje od hardvérových prostriedkov systému, napríklad CPU, GPU alebo operačnej pamäte, značný výkon. Počas prehrávania videa niektoré operácie a/alebo funkcie nemusia byt’ k dispozícii. V závislosti od technických parametrov vášho hardvéru môže dochádzat’ k výpadkom zvuku, snímok alebo zlyhaniu prehrávania.