Views
8 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

O medzinárodnom

O medzinárodnom programe ENERGY STAR(R) > n138 N O medzinárodnom programe ENERGY STAR(R) Nasledujúce informácie sa vzt’ahujú iba na výrobky, ktoré spĺňajú špecifikáciu ENERGY STAR. Ako partner ENERGY STAR, spoločnost’ Sony potvrdila, že tento výrobok spĺňa normy ENERGY STAR pre energetickú účinnost’. Medzinárodný program ENERGY STAR pre kancelársku techniku je medzinárodný program na podporu šetrenia energie prostredníctvom používania počítačov a ich kancelárskeho vybavenia. Program podporuje vývoj a šírenie výrobkov s funkciami, ktoré účinne znižujú spotrebu energie. Podrobné informácie o programe ENERGY STAR nájdete na nasledujúcich webových adresách: ❑ http://www.energystar.gov (USA) ❑ http://www.eu-energystar.org (Európa) Tento počítač je skonštruovaný v súlade s normami ENERGY STAR a dodaný s nasledujúcimi nastaveniami na šetrenie energie počítačom napájaným striedavým prúdom: ❑ Podsvietenie LCD sa automaticky vypne po dobe nečinnosti maximálne 15 minút. ❑ Počítač automaticky prejde do režimu spánku po dobe nečinnosti maximálne 30 minút. Stlačením ktoréhokoľvek klávesu počítač vrátite do štandardného režimu.

Obchodné značky > n139 N Obchodné značky SONY a logo SONY sú registrovanými obchodnými značkami spoločnosti Sony Corporation. VAIO, logo VAIO a názvy iných výrobkov a služieb Sony sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami spoločnosti Sony Corporation alebo jej pobočiek. Názov i.LINK označuje IEEE 1394. Intel, Pentium, Intel SpeedStep a Atom sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami Intel Corporation. Microsoft, Windows, Windows Vista, BitLocker, Aero a logo Windows sú registrovanými obchodnými značkami alebo obchodnými značkami spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách. Blu-ray Disc , Blu-ray , Blu-ray 3D , logo Blu-ray Disc a logo Blu-ray 3D sú obchodnými značkami spoločnosti Blu-ray Disc Association. Slovné označenie a logá BLUETOOTH sú registrovanými obchodnými značkami spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. Akékoľvek používanie týchto značiek spoločnost’ou Sony Corporation je na základe licencie. Ostatné obchodné značky a obchodné názvy sú vlastníctvom príslušných vlastníkov. Roxio Easy Media Creator je obchodnou značkou Sonic Solutions. WinDVD je obchodnou značkou spoločnosti Corel Inc. PowerDVD je obchodnou značkou spoločnosti CyberLink.Inc. NVIDIA a 3D Vision sú registrovanými obchodnými značkami a/alebo obchodnými značkami spoločnosti NVIDIA Corporation v Spojených štátoch a iných krajinách. ArcSoft a logo ArcSoft logo sú registrovanými obchodnými značkami ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion je obchodnou značkou ArcSoft, Inc. AMD, logo AMD Arrow, ATI a kombinácie uvedených, Radeon, AMD Phenom, AMD Turion, AMD Athlon, AMD Virtualization a AMD-V sú obchodnými značkami spoločnosti Advanced Micro Devices, Inc.