Views
8 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Začíname >

Začíname > Používanie batérie n 16 N Používanie batérie Batéria dodaná s počítačom nie je v momente dodávky úplne nabitá. Inštalácia/vybratie batérie Ako nainštalovat’ batériu 1 Počítač vypnite a zatvorte veko s obrazovkou LCD. 2 Posuňte poistku batérie LOCK do odomknutej polohy. 3 Batériu šikmo zasuňte do priehradky tak, aby výstupky (1) na stranách priehradky zapadli do výrezov (2) na stranách batérie.

Začíname > Používanie batérie n 17 N 4 Batériu zatlačte do priestoru na batériu tak, aby sa zaistila na svojom mieste. 5 Poistku batérie LOCK posuňte do polohy LOCK smerom von, aby sa batéria zaistila v počítači.