Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Začíname >

Začíname > Používanie batérie n 20 N ✍ Batériu nechávajte v počítači, kým je priamo pripojený na siet’ové napájanie. Počas používania počítača sa batéria ďalej nabíja. Keď je batéria takmer vybitá a obe kontrolné svetlá, nabíjania aj napájania, blikajú, mali by ste zapojit’ napájací siet’ový adaptér, aby sa batéria dobila alebo vypnút’ počítač a nainštalovat’ úplne nabitú batériu. Počítač je vybavený lítium-iónovou batériou, ktorá sa dá kedykoľvek opätovne nabit’. Nabitie čiastočnej vybitej batérie nemá vplyv na životnost’ batérie. V prípade používania niektorých softvérových aplikácií a periférnych zariadení sa počítač nemusí uviest’ do režimu dlhodobého spánku, a to dokonca ani vtedy, keď je úroveň nabitia batérie nízka. Aby ste sa vyhli strate dát pri používaní napájania z batérie, mali by ste vaše dáta často ukladat’ a manuálne aktivovat’ niektorý režim nízkej spotreby ako napr. režim spánku alebo režim dlhodobého spánku. Ak sa batéria vybije, kým je počítač v režime spánku, stratíte všetky neuložené dáta. Návrat do predchádzajúceho pracovného stavu nie je možný. Aby ste sa vyhli strate dát, mali by ste ich často ukladat’.

Začíname > Používanie batérie n 21 N Predĺženie trvania batérie Počas napájania počítača z batérie môžete predĺžit’ dobu jej trvania použitím nasledujúcich metód. ! Na modeloch s operačným systémom Windows 7 Starter nemôžete používat’ niektoré funkcie uvedené v tejto Príručka používateľa. Ďalšie informácie nájdete v časti O modeloch so systémom Windows 7 Starter (strana 4). ❑ Znížte jas obrazovky LCD vášho počítača. ❑ Používajte režim šetrenia energiou. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie režimov nízkej spotreby (strana 23).