Views
8 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Začíname >

Začíname > Používanie režimov nízkej spotreby n 24 N Používanie režimu spánku Ako aktivovat’ režim spánku Kliknite na Štart, šípku vedľa tlačidla Vypnút’ a Uspat’. Ako sa vrátit’ do štandardného režimu ❑ ❑ Stlačte ktorýkoľvek kláves. Stlačte vypínač napájania na vašom počítači. ! Ak vypínač napájania stlačíte a podržíte na viac ako štyri sekundy, počítač sa automaticky vypne. Stratíte všetky neuložené dáta.

Začíname > Používanie režimov nízkej spotreby n 25 N Používanie režimu dlhodobého spánku Ako aktivovat’ režim dlhodobého spánku Stlačte klávesy Fn+F12. Alternatívnym spôsobom je kliknutie na Štart, šípku vedľa tlačidla Vypnút’ a Prepnút’ do režimu dlhodobého spánku. ! Nehýbte s vaším počítačom, kým indikátor napájania nezhasne. Ako sa vrátit’ do štandardného režimu Stlačte vypínač napájania. ! Ak vypínač napájania stlačíte a podržíte na viac ako štyri sekundy, počítač sa automaticky vypne.