Views
9 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie klávesnice n 30 N Používanie klávesnice Vaša klávesnica je vybavená doplnkovými klávesmi, ktoré umožňujú vykonávanie špecifických úloh. Kombinácie a funkcie s klávesom Fn ✍ Niektoré funkcie klávesnice sa dajú používat’ iba po úplnom nabehnutí operačného systému. Kombinácie/funkcia Fn + % (F2): vypnutie hlasu Fn + 2 (F3/F4): ovládanie hlasitosti Fn + 8 (F5/F6): ovládanie jasu Fn + /T (F7): výstup na displej Funkcia Vypína a zapína vstavané reproduktory alebo slúchadlá. Mení úroveň hlasitosti. Na zvýšenie hlasitosti podržte stlačené klávesy Fn+F4 alebo stlačte klávesy Fn+F4 a potom kláves M alebo ,. Na zníženie hlasitosti podržte stlačené klávesy Fn+F3 alebo stlačte klávesy Fn+F3 a potom kláves m alebo

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie klávesnice n 31 N Kombinácie/funkcia Fn + (F12): dlhodobý spánok Funkcia Poskytuje najnižšiu úroveň spotreby energie. Pri vykonaní tohto príkazu sa stav systému a pripojených periférnych zariadení uloží na vstavané úložné zariadenie a vypne sa napájanie systému. Na návrat systému do pôvodného stavu vypínačom zapnite napájanie. Informácie o riadení spotreby nájdete v časti Používanie režimov nízkej spotreby (strana 23).