Views
9 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie vstavanej kamery n 34 N Používanie vstavanej kamery Váš počítač je vybavený vstavanou kamerou. Pomocou komunikačného softvéru, ako je napríklad Windows Live Messenger, môžete uskutočnit’ videohovor cez Internet. Podrobné informácie o používaní softvéru nájdete v súbore pomocníka vášho softvéru. ✍ Indikátor vstavanej kamery svieti počas používania vstavanej kamery. Softvér inštalovaný vo vašom počítači môže závisiet’ od konfigurácie vášho počítača. Uskutočnenie videohovoru pomocou programu Windows Live Messenger 1 Kliknite na Štart, Všetky programy a Windows Live Messenger. ✍ Ak chcete uskutočnit’ videohovor, musíte sa prihlásit’ do programu Windows Live Messenger. Zobrazenie obrázkov zo vstavanej kamery 1 Kliknite na položky Štart, Všetky programy, ArcSoft Webcam Suite a WebCam Companion 4. 2 Kliknite na tlačidlo Capture. ✍ Ak sa vám nepodarí nahrat’ dobrý obraz, napríklad zobrazené zosnímané obrázky nie sú hladké, kliknite na aktuálne rozlíšenie nahrávania obrazu v pravom hornom rohu hlavnej obrazovky a znížte rozlíšenie.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie „Memory Stick“ n 35 N Používanie „Memory Stick“ „Memory Stick“ sú kompaktné, prenosné a všestranné záznamové média z integrovaných obvodov osobitne skonštruované na výmenu a zdieľanie digitálnych dát s kompatibilnými výrobkami ako digitálne fotoaparáty, mobilné telefóny a iné zariadenia. Pretože je médium vyberateľné, dá sa použit’ na externé uloženie dát. Pred tým, ako použijete „Memory Stick“ Zásuvka „Memory Stick Duo“ na počítači slúži pre nasledujúce veľkosti a druhy médií: ❑ „Memory Stick Duo“ ❑ „Memory Stick PRO Duo“ ❑ „Memory Stick PRO-HG Duo“ ! Váš počítač podporuje iba nosiče „Memory Stick“ dvojnásobnej veľkosti a nepodporuje nosiče „Memory Stick“ štandardnej veľkosti. Zásuvka „Memory Stick Duo“ na vašom počítači nepodporuje 8-bitový paralelný prenos dát (vysokorýchlostný prenos dát). Najnovšie informácie o médiách „Memory Stick“ nájdete na adrese http://www.sony.net/memorycard/.