Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie „Memory Stick“ n 40 N Poznámky o používaní „Memory Stick“ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Váš počítač bol testovaný a vyhodnotený ako kompatibilný s médiami „Memory Stick“ značky Sony s kapacitou do 32 GB, ktoré boli k dispozícii v máji 2010. Kompatibilita však nie je zaručená pre všetky médiá „Memory Stick“, ktoré vyhovujú tým istým špecifikáciám ako kompatibilné médiá. Pri zasúvaní média „Memory Stick“ do zásuvky ho určite držte šípkou v správnom smere. Aby ste sa vyhli poškodeniu vášho počítača alebo média, netlačte „Memory Stick“ do zásuvky násilím, ak hladko nevojde. Pri zasúvaní a vyt’ahovaní „Memory Stick“ zo zásuvky buďte opatrný. Nepoužívajte násilie. V prípade vloženia média „Memory Stick“ s viacerými adaptérmi sa nezaručuje kompatibilita. Zásuvka „Memory Stick Duo“ na vašom počítači nepodporuje funkciu ochrany autorských práv („MagicGate“) karty „Memory Stick“. Použitie akýchkoľvek zvukových alebo obrazových dát, ktoré ste zaznamenali, na iné ako osobné účely je bez predchádzajúceho súhlasu od držiteľov príslušných autorských práv v rozpore so zákonom o ochrane autorských práv. Preto médiá „Memory Stick“ s takými dátami chránenými autorskými právami sa môžu používat’ iba v súlade so zákonom. Do zásuvky nezasúvajte viac ako jednu pamät’ovú kartu. Nevhodné vloženie média môže poškodit’ váš počítač aj médium.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie iných modulov/pamät’ových kariet n 41 N Používanie iných modulov/pamät’ových kariet Používanie pamät’ových kariet SD Váš počítač je vybavený zásuvkou na pamät’ové karty SD. Túto zásuvku môžete použit’ na prenos dát medzi digitálnymi fotoaparátmi, kamerami, prehrávačmi a inými audiovizuálnymi zariadeniami. Predtým, ako použijete pamät’ovú kartu SD Zásuvka na pamät’ové karty SD na vašom počítači pracuje s nasledujúcimi pamät’ovými kartami: ❑ Pamät’ová karta SD ❑ Pamät’ová karta SDHC Najnovšie informácie o kompatibilných pamät’ových kartách nájdete na Vyhľadajte viac o vašom počítači VAIO (strana 5) pri návšteve príslušnej internetovej stránky.