Views
9 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie bezdrôtovej siete LAN n 50 N Poznámka o šifrovaní dát Norma WLAN obsahuje nasledujúce metódy šifrovania: Wired Equivalent Privacy (WEP), čo je bezpečnostný protokol, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), a Wi-Fi Protected Access (WPA). WPA2 a WPA, obe navrhnuté spoločne IEEE a Wi-Fi Alliance, sú špecifikáciami interoperabilných bezpečnostných vylepšení založených na normách, ktoré zlepšujú úroveň ochrany údajov a riadenie prístupu pre existujúce siete Wi-Fi. WPA bolo navrhnuté tak, aby bolo dopredu kompatibilné s normou IEEE 802.11i. Okrem autentifikácie používateľa pomocou protokolov 802.1X a Extensible Authentication Protocol (EAP) využíva vylepšené šifrovanie dát Temporal Key Integrity Protocol (TKIP). Šifrovanie dát chráni zraniteľné bezdrôtové spojenie medzi klientami a prístupovými bodmi. Okrem toho sú tu ďalšie typické bezpečnostné mechanizmy LAN na zabezpečenie súkromia ako napr.: ochrana heslom, šifrovanie koniec-koniec, virtuálne privátne siete a autentifikácia. WPA2, druhá generácia WPA, poskytuje silnejšiu ochranu dát a riadenie prístupu k sieti a je navrhnutá na zabezpečenie všetkých verzií zariadení 802.11 včítane zariadení podľa normy 802.11b, 802.11a, 802.11g a 802.11n vo viacpásmovom a viacnásobnom režime. Navyše WPA2 v zmysle ratifikovanej normy IEEE 802.11i poskytuje bezpečnost’ na úrovni vládnych inštitúcií implementovaním šifrovacieho algoritmu AES podľa normy FIPS 140-2 od National Institute of Standards and Technology (NIST) a autentifikácie založenej na 802.1X. WPA2 je spätne kompatibilné s WPA.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie bezdrôtovej siete LAN n 51 N Spustenie komunikácie v bezdrôtovej sieti LAN Musíte najprv vytvorit’ komunikácie v bezdrôtovej sieti LAN medzi svojim počítačom a prístupovým bodom (nie je súčast’ou). Ďalšie informácie nájdete v časti Pomoc a technická podpora pre systém Windows. Ak potrebujete pomoc pri nastavení bezdrôtovej siete, kliknite na Štart, Všetky programy a VAIO jednoduché pripojenie a postupujte podľa pokynov na obrazovke Jednoduché nastavenie pripojenia na internet. ! Podrobné informácie o tom, ako zvolit’ kanál, ktorý prístupový bod bude používat’, nájdete v príručke k vášmu prístupovému bodu. Spustenie komunikácie v bezdrôtovej sieti LAN 1 Skontrolujte, či je prístupový bod zapnutý. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším prístupovým bodom. 2 Zapnite spínač WIRELESS. 3 Kliknite na položky Štart, Všetky programy a VAIO Smart Network alebo kliknite na ikonu VAIO Smart Network na paneli úloh. 4 Kliknite na prepínač vedľa Wireless LAN, čím sa prepne na On v okne VAIO Smart Network. Skontrolujte, či svieti indikátor WIRELESS. 5 Kliknite na alebo na paneli s úlohami. 6 Zvoľte požadovaný prístupový bod a kliknite na Pripojit’.