Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie funkcie BLUETOOTH n 56 N Ukončenie komunikácie BLUETOOTH Ako zastavit’ komunikáciu BLUETOOTH 1 Vypnite zariadenie BLUETOOTH, ktoré komunikuje s vaším počítačom. 2 Kliknite na prepínač vedľa BLUETOOTH, čím sa prepne na Off v okne VAIO Smart Network.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie funkcie BLUETOOTH n 57 N Poznámky o používaní funkcie BLUETOOTH ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Prenosová rýchlost’ sa mení v závislosti od nasledujúcich podmienok: ❑ Prekážky, napríklad steny nachádzajúce sa medzi zariadeniami ❑ Vzdialenost’ medzi zariadeniami ❑ Materiál použitý v stenách ❑ Blízkost’ mikrovlnných rúr a bezšnúrových telefónov ❑ Rušenie rádiových frekvencií a iné podmienky v danom prostredí ❑ Konfigurácia zariadení ❑ Typ softvérovej aplikácie ❑ Typ operačného systému ❑ Súčasné používanie funkcií bezdrôtovej LAN a BLUETOOTH vášho počítača ❑ Veľkost’ prenášaného súboru Z dôvodu obmedzení normy BLUETOOTH a elektromagnetického rušenia v danom prostredí sa veľké súbory niekedy môžu počas súvislého prenosu poškodit’. Všetky zariadenia BLUETOOTH musia byt’ certifikované, aby sa zabezpečilo, že sa dodržia všetky požiadavky vzt’ahujúcich sa noriem. Dokonca, aj keď sa normy dodržia, výkon jednotlivých zariadení, špecifikácie a prevádzkové postupy sa môžu líšit’. Prenos dát nemusí byt’ možný v akejkoľvek situácii. Ak na vašom počítači prehrávate videá s výstupom audia na pripojené zariadenie BLUETOOTH, video a audio nemusia byt’ synchronizované. Toto je častý jav vyskytujúci sa v spojitosti s technológiou BLUETOOTH a neznamená žiadnu poruchu funkcie. Pásmo 2,4 GHz, v ktorom pracujú zariadenia BLUETOOTH a zariadenia bezdrôtových LAN, používajú rôzne zariadenia. Aj keď sú v zariadeniach BLUETOOTH nasadené technológie na minimalizovanie rušenia rádiových vĺn od iných zariadení, ktoré používajú to isté pásmo, také rušenie môže spôsobit’ nižšiu komunikačnú rýchlost’, skrátenú operačnú vzdialenost’ alebo chyby komunikácie.