Views
9 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie funkcie BLUETOOTH n 58 N ❑ ❑ Funkcia BLUETOOTH nemusí fungovat’ s iným zariadením v závislosti od výrobcu alebo verzie softvéru používanej výrobcom. Pripojenie viacerých zariadení BLUETOOTH k vášmu počítaču môže spôsobit’ zahltenie komunikačného kanálu, čo môže viest’ k slabému výkonu zariadení. Je to normálny jav vyskytujúci sa v spojitosti s technológiou BLUETOOTH a neznamená poruchu funkcie.

Používanie periférnych zariadení > n 59 N Používanie periférnych zariadení Funkcionalita vášho počítača VAIO sa dá rozšírit’ používaním rôznych zásuviek na vašom počítači. ❑ Pripojenie optickej mechaniky (strana 60) ❑ Zapojenie externých reproduktorov alebo slúchadiel (strana 62) ❑ Pripojenie externého displeja (strana 63) ❑ Voľba režimu displeja (strana 67) ❑ Pripojenie externého mikrofónu (strana 68) ❑ Pripojenie USB zariadenia (strana 69)