Views
4 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Používanie

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie optickej mechaniky n 60 N Pripojenie optickej mechaniky Ak chcete používat’ optický disk so svojim počítačom, pripojte externú optickú diskovú jednotku (nie je súčast’ou dodávky) k svojmu počítaču. Pripojenie optickej mechaniky ! Vždy zapojte externú optickú jednotku pred tým, ako spustíte akýkoľvek operačný program predinštalovaný na disku. Pred použitím externej optickej jednotky ju vždy pripojte k napájaciemu zdroju. Váš počítač podporuje iba také optické disky, ktoré sú priamo napájané z napájacieho zdroja.

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie optickej mechaniky n 61 N Ako pripojit’ optickú mechaniku 1 Pripojte svoj externý optický disk k napájaciemu konektoru (1). 2 Vyberte port USB (2) , ktorú chcete použit’. 3 Jeden koniec kábla USB (3) zapojte do port USB a druhý koniec do optickej jednotky. ✍ Podrobné pokyny o pripájaní kábla USB k jednotke nájdete v príručke pribalenej k vašej externej optickej jednotke. Odpojenie disketovej mechaniky, kým je počítač v režime nízkej spotreby (režimu spánku alebo režimu dlhodobého spánku), môže spôsobit’ poruchu funkcie počítača.