Views
6 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Používanie

Používanie periférnych zariadení > Zapojenie externých reproduktorov alebo slúchadiel n 62 N Zapojenie externých reproduktorov alebo slúchadiel K vášmu počítaču sa dajú pripojit’ externé výstupné zvukové zariadenia (nie je súčast’ou dodávky), napríklad reproduktory alebo slúchadlá. Ako pripojit’ externé reproduktory ✍ Skontrolujte, či sú vaše reproduktory určené na použitie s počítačom. ! Pred tým, než reproduktory zapnete, znížte ich hlasitost’. Zapojte externé reproduktory (1) do zásuvky pre slúchadlá (2) i pomocou kábla reproduktora (3) (nie je súčast’ou dodávky).

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie externého displeja n 63 N Pripojenie externého displeja Niektoré vlastnosti a voliteľné funkcie uvedené v tejto časti nemusia byt’ k dispozícii pre váš počítač. Zapojenie displeja počítača alebo projektora K vášmu počítaču môžete zapojit’ externý displej, ako počítačový displej alebo projektor. Zapojenie displeja počítača alebo projektora 1 Vsuňte zástrčku prívodného napájacieho kábla (1) externého displeja alevo projektora do siet’ovej zásuvky. 2 Zapojte externý displej alebo projektor do portu monitora (2) na počítači, použite kábel displeja (3).