Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Používanie

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie externého displeja n 64 N ✍ Ak je to potrebné, prepojte zásuvku slúchadiel na projektore so zásuvkou slúchadiel (4) i na počítači pomocou kábla reproduktorov (5). ! Váš počítač je kompatibilný s normou HDCP a je schopný šifrovat’ prenosový kanál videosignálu za účelom ochrany autorských práv, čo vám umožňuje prehrávat’ široký výber kvalitného obsahu chráneného autorskými právami. Na prehrávanie obsahu chráneného autorskými právami musíte pripojit’ monitor vyhovujúci norme HDCP k počítaču. Ak váš počítač má pripojený monitor, ktorý nezodpovedá norme, nebudete schopný prehrávat’ ani prehliadat’ žiaden obsah chránený autorskými právami. ✍ Ak je externý počítačový displej vybavený vstupnou zásuvkou HDMI, pripojte jeden koniec kábla HDMI do výstupnej zásuvky HDMI na počítači a druhý koniec do vstupnej zásuvky HDMI na displeji počítača. Ak chcete pripojit’ monitor TFT/DVI, použite adaptér HDMI na DVI-D na pripojenie k výstupnému portu HDMI počítača. Kábel HDMI prenáša obrazový aj zvukový signál.

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie externého displeja n 65 N Zapojenie TV pomocou vstupnej zásuvky HDMI K vášmu počítaču sa dá pripojit’ TV so vstupnou zásuvkou HDMI. Pripojenie TV k vášmu počítaču ! Aby ste počuli zvuk zo zariadenia pripojeného do výstupnej zásuvky HDMI, musíte zmenit’ zariadenie na výstup zvuku. Podrobné pokyny nájdete v časti Ako zmenit’ výstupné zvukové zariadenie? (strana 134). 1 Zapojte napájací kábel vášho TV (1) do siet’ovej zásuvky. 2 Jeden koniec kábla HDMI (2) zapojte do výstupnej zásuvky HDMI (3) na počítači a druhý koniec do TV. 3 Vstupný kanál TV nastavte na externý vstup. 4 Nastavte systém na konfiguráciu TV. ! Ak sa použije iný ovládač zariadenia ako od Sony, nezobrazí sa žiaden obraz a nebude počut’ žiaden zvuk. Pri aktualizácii vždy inštalujte ovládač zariadenia od Sony.