Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Pred použitím >

Pred použitím > Vyhľadajte viac o vašom počítači VAIO n 6 N 2. Dokumentácia na obrazovke ❑ Príručka používateľa VAIO – Všeobecné informácie o vašom počítači VAIO vrátane podpory a informácií o odstraňovanie porúch. ❑ Príručka používateľa VAIO môžete otvorit’ kliknutím na položky Štart príručka. , Všetky programy a VAIO užívateľská Pomoc a technická podpora pre systém Windows – Komplexný zdroj praktických rád, výukových programov a ukážok, ktoré vám pomôžu používat’ váš počítač. Aby ste mali prístup k funkcii Pomoc a technická podpora pre systém Windows, kliknite na Štart a Pomoc a technická podpora alebo stlačte a podržte kláves Microsoft Windows a stlačte kláves F1.

Pred použitím > Vyhľadajte viac o vašom počítači VAIO n 7 N 3. Pomocné internetové stránky Ak pozorujete nejaký problém so svojím počítačom VAIO, spustite program VAIO Care, ktorý ponúka rôzne možnosti na vyriešenie väčšiny problémov. Informácie nájdete v časti Používanie aplikácie VAIO Care (strana 28). Ak potrebujete ďalšiu pomoc, navštívte internetovú stránku podpory VAIO na adrese http://support.vaio.sony.eu/. Keď kontaktujete podpory VAIO, budete potrebovat’ sériové číslo počítača. Sériové číslo je 15-miestne číslo, ktoré sa nachádza v dolnej časti okna VAIO Care, na spodku alebo na zadnom paneli počítača, alebo vo vnútri priehradky batérie. Ďalšie zdroje informácií o vašom počítači VAIO sú: ❑ ❑ ❑ VAIO Forum na adrese http://www.sony.eu/discussions/community/en/support/vaio_and_computing/, ktoré umožní komunikovat’ s ostatnými používateľmi VAIO v sociálnej komunite VAIO. Webové stránky VAIO na adrese http://www.vaio.eu/, ktoré poskytujú informácie o produkte Online predajňa Sony na webovej adrese http://www.sony.eu/store