Views
9 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Prispôsobenie vášho

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Nastavenie hesla n 74 N Ako pridat’ heslo pri zapnutí (heslo používateľa) ! Pred nastavením hesla používateľa určite nastavte heslo počítača. 1 Zapnite počítač a stláčajte kláves F2, kým nezmizne logo VAIO. Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami BIOS. Ak sa nezobrazí obrazovka, reštartujte počítač a skúste znova. 2 Zadajte heslo počítača a stlačte kláves Enter. 3 Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Security, aby sa zobrazila záložka Security, zvoľte Set User Password a stlačte kláves Enter. 4 Na obrazovke na vstup hesla zadajte dvakrát heslo a stlačte kláves Enter. Heslo môže byt’ dlhé najviac 32 alfanumerických znakov (vrátane medzier). 5 Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Exit, zvoľte Exit Setup a potom stlačte kláves Enter. Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu Enter. Ako zmenit’/odstránit’ heslo pri zapnutí (heslo počítača) 1 Zapnite počítač a stláčajte kláves F2, kým nezmizne logo VAIO. Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami BIOS. Ak sa nezobrazí obrazovka, reštartujte počítač a skúste znova. 2 Zadajte heslo počítača a stlačte kláves Enter. 3 Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Security, aby sa zobrazila záložka Security, zvoľte Set Machine Password a stlačte kláves Enter. 4 Na obrazovke na vstup hesla raz zadajte aktuálne heslo a dvakrát nové heslo a potom stlačte kláves Enter. Na odstránenie hesla nechajte polia Enter New Password a Confirm New Password prázdne a stlačte kláves Enter. 5 Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Exit, zvoľte Exit Setup a potom stlačte kláves Enter. Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu Enter.

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Nastavenie hesla n 75 N Ako zmenit’ alebo odstránit’ heslo pri zapnutí (heslo používateľa) 1 Zapnite počítač a stláčajte kláves F2, kým nezmizne logo VAIO. Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami BIOS. Ak sa nezobrazí obrazovka, reštartujte počítač a skúste znova. 2 Zadajte heslo používateľa a stlačte kláves Enter. 3 Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Security, aby sa zobrazila záložka Security, zvoľte Set User Password a stlačte kláves Enter. 4 Na obrazovke na vstup hesla raz zadajte aktuálne heslo a dvakrát nové heslo a potom stlačte kláves Enter. Na odstránenie hesla nechajte polia Enter New Password a Confirm New Password prázdne a stlačte kláves Enter. 5 Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Exit, zvoľte Exit Setup a potom stlačte kláves Enter. Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu Enter.