Views
6 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Prispôsobenie vášho

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Používanie VAIO Control Center n 78 N Používanie VAIO Control Center Nástroj VAIO Control Center vám umožňuje pristupovat’ k systémovým informáciám a špecifikovat’ preferencie pre správanie systému. Ako používat’ VAIO Control Center 1 Kliknite na Štart, Všetky programy a VAIO Control Center. 2 Zvoľte požadovanú ovládaciu položku a zmeňte nastavenia. 3 Po skončení kliknite na OK. Nastavenie požadovanej položky sa zmení. ✍ Ďalšie informácie o každej možnosti nájdete v pomocníkovi VAIO Control Center. Ak otvoríte VAIO Control Center ako štandardný používateľ, niektoré riadiace položky nebudú viditeľné.

Rozšírenie vášho počítača VAIO > n 79 N Rozšírenie vášho počítača VAIO Váš počítač VAIO a pamät’ové moduly používajú jemné komponenty a technológiu elektronických konektorov. Aby ste sa vyhli zrušeniu záruky počas záručnej doby vášho výrobku, odporúčame: ❑ Vo veci inštalácie nového pamät’ového modulu sa obrát’te na vášho predajcu. ❑ Ak nie ste oboznámený s rozšírením pamäte v počítači, nemali by ste pamät’ inštalovat’ sám. ❑ Nemali by ste sa dotýkat’ konektorov ani otvárat’ kryt priestoru s pamät’ovými modulmi. Požiadajte niektorý autorizovaný servis alebo stredisko podpory Sony o pomoc. Najbližšie stredisko alebo agent, pozri Vyhľadajte viac o vašom počítači VAIO (strana 5). Druh modulu a množstvo nainštalovanej pamäti na vašom počítači sa môže odlišovat’, v závislosti od kúpeného modelu. Pozrite si údaje o konfigurácii vášho počítača.