Views
8 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Rozšírenie vášho

Rozšírenie vášho počítača VAIO > Pridávanie a odoberanie pamäte n 84 N 8 Pamät’ový modul zasuňte do zásuvky a stlačte ho tak, aby sa zaistil na svojom mieste. ! Okrem pamät’ových modulov sa nedotýkajte žiadnych iných komponentov na základnej doske. V každom prípade hranu pamät’ového modulu s konektorom zasuňte do zásuvky, pričom zárez na module zarovnajte s malým výstupkom v otvorenej zásuvke. Pamät’ový modul nezasúvajte do zásuvky v nesprávnym spôsobom násilím, keďže to môže spôsobit’ poškodenie zásuvky aj modulu. 9 Nasaďte spät’ kryt priestoru s pamät’ovými modulmi. 10 Utiahnite skrutky na spodnej strane počítača. 11 Nainštalujte spät’ batériu a počítač zapnite.

Rozšírenie vášho počítača VAIO > Pridávanie a odoberanie pamäte n 85 N Zobrazenie veľkosti pamäte Ako zobrazit’ veľkost’ pamäte 1 Počítač zapnite. 2 Kliknite na Štart, Všetky programy a VAIO Control Center. 3 Kliknite na Informácie o systéme (System Information) a Informácie o systéme (System Information). Veľkost’ systémovej pamäte môžete vidiet’ na pravej ploche. Ak sa pridaná pamät’ neobjaví, zopakujte postup inštalácie a počítač opätovne zapnite.