Views
1 month ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Pred použitím >

Pred použitím > Ergonomické zretele n 8 N Ergonomické zretele Počítač budete používat’ ako prenosné zariadenie v rôznych prostrediach. Kedykoľvek je to možné, mali by ste sa pokúsit’ brat’ do úvahy nasledujúce ergonomické zretele v stacionárnom aj prenosnom prostredí: ❑ ❑ Umiestnenie počítača – Počítač umiestnite priamo pred vás. Pri používaní klávesnice, dotykového panelu alebo myši držte predlaktia vo vodorovnej polohe so zápästiami v neutrálnej pohodlnej polohe. Ramená nechajte prirodzene visiet’. Pri používaní počítača si robte časté prestávky. Nadmerné používanie počítača môže namáhat’ zrak, svaly alebo šľachy. Nábytok a držanie tela – Seďte na stoličke s dobrým zadným operadlom. Výšku stoličky nastavte tak, aby vaše chodidlá spočívali rovno na podlahe. Opierka na nohy vám môže zabezpečit’ lepšie pohodlie. Seďte uvoľnene vo vzpriamenej polohe a vyhýbajte sa hrbeniu alebo nakláňaniu dozadu.

Pred použitím > Ergonomické zretele n 9 N ❑ ❑ ❑ Pozorovací uhol displeja počítača – Na nájdenie najlepšej polohy použite funkciu vyklápania displeja. Namáhanie zraku a únava svalov sa dá znížit’ nastavením displeja do vhodnej polohy. Nastavte aj úroveň jasu displeja. Osvetlenie – Zvoľte také miesto, kde okná a svetlá nespôsobujú odrazy na displeji. Použite nepriame osvetlenie, aby ste sa vyhli žiariacim škvrnám na displeji. Vhodné osvetlenie zvyšuje vaše pohodlie a zlepšuje efektívnost’ práce. Umiestnenie externého displeja – Pri používaní externého displeja ho umiestnite do pohodlnej pozorovacej vzdialenosti. Zabezpečte, aby pri sedení pred monitorom obrazovka bola mierne pod úrovňou očí.