Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Suédois

Felsökning > n100 N ❑

Felsökning > n100 N ❑ Pekplatta (sidan 131) ❑ Tangentbord (sidan 132) ❑ Disketter (sidan 133) ❑ Ljud/video (sidan 134) ❑ ”Memory Stick” (sidan 136) ❑ Kringutrustning (sidan 137)

Felsökning > Användning av dator n101 N Användning av dator Vad ska jag göra om datorn inte startar? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Kontrollera att datorn är ordentligt ansluten till en strömkälla, är påslagen och att strömindikatorn lyser. Kontrollera att batteriet är rätt isatt och laddat. Koppla bort eventuella anslutna USB-enheter (om sådana finns), och starta sedan om datorn. Ta bort eventuella extra minnesmoduler som du har installerat efter inköpet, och starta sedan om datorn. Om datorn är ansluten till en sladdosa med flera uttag eller en enhet för avbrottsfri kraft (UPS), kontrollera att dessa är anslutna till en strömkälla och påslagna. Om du använder en extern bildskärm, kontrollera att den är ansluten till en strömkälla och påslagen. Kontrollera att kontrollerna för ljusstyrka och kontrast är rätt inställda. Läs bildskärmens bruksanvisning om du vill ha mer information. Koppla bort nätadaptern och ta bort batteriet. Vänta 3–5 minuter. Sätt tillbaka batteriet och anslut nätadaptern igen, och slå på datorn genom att trycka på strömbrytaren. Kondens kan få datorn att sluta fungera. Om detta inträffar, använd inte datorn på minst en timme. Kontrollera att endast den medföljande Sony-nätadaptern används. Av säkerhetsskäl ska du bara använda äkta laddningsbara batterier och nätadaptrar från Sony till din VAIO-dator.