Views
9 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Suédois

Felsökning >

Felsökning > Användning av dator n106 N Hur ändrar jag startordningen? Du kan använda en BIOS-funktion för att ändra startenhetsordningen. Gör så här: 1 Koppla på datorn och tryck upprepade gånger på F2 tills VAIO-logotypen försvinner. BIOS-inställningsskärmen visas. Om skärmen inte visas startar du om datorn och försöker igen. 2 Tryck på < eller , för att välja Boot. 3 Tryck på tangenten M eller m för att välja den enhet som du vill ändra startordningen för. 4 Tryck på tangenten F5 eller F6 för att ändra startordningen. 5 Tryck på tangenten < eller , för att välja Exit och därefter Exit Setup. Tryck sedan på Enter. Vid bekräftelsen trycker du på Enter. Vad ska jag göra om jag inte kan starta datorn från den externa enhet som är ansluten till datorn? För att kunna starta datorn från en extern enhet, till exempel en USB-diskettenhet eller optisk USB-skivenhet måste du byta startenhet. Om du vill ändra startenhet startar du datorn och trycker upprepade gånger på F11 tills VAIO-logotypen försvinner. ! Om du använder en extern enhet, se till att du ansluter den externa enheten till en nätansluten strömkälla i förväg.

Felsökning > Systemuppdatering/säkerhet n107 N Systemuppdatering/säkerhet Hur hittar jag viktiga uppdateringar för min dator? Du kan hitta och installera de senaste uppdateringarna på din dator med programvarorna: Windows Update och VAIO Update. Mer information finns i Uppdatera datorn (sidan 26). Hur schemalägger jag installationen av Windows-uppdateringar på min dator? Operativsystemet Microsoft Windows är förinstallerat på din dator. Det bästa sättet att skydda datorn mot säkerhetshot, som t.ex. virus, är att regelbundet hämta och installera de senaste Windows-uppdateringarna. Du kan få viktiga Windows-uppdateringar på följande sätt: ! Datorn måste vara ansluten till Internet innan du kan ta emot uppdateringar. 1 Klicka på Start och Kontrollpanelen. 2 Klicka på System och säkerhet. 3 Klicka på Åtgärdscenter. 4 Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in automatiska eller schemalagda uppdateringar.