Views
5 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Suédois

Felsökning >

Felsökning > Återställning/återställningsmedia n108 N Återställning/återställningsmedia Hur skapar jag återställningsmedia? Du kan skapa återställningsmedia med VAIO Care. Medierna används för att återställa ditt datorsystem till fabriksinställningarna. Skapa mediet genom att starta VAIO Care (sidan 28) och klicka på Recovery & restore, Recovery och Create Recovery Media. ! Om din dator inte är utrustad med en inbyggd optisk skivenhet, måste du ansluta en extern optiska skivenhet (medföljer ej). Se Återställnings-, säkerhetskopierings- och felsökningsguide för mer information. Hur gör jag för att återställa mitt datorsystem till fabriksinställningarna? Det finns två sätt att återställa datorsystemet: från återställningsmedia och från återställningsområdet. Se Återställnings-, säkerhetskopierings- och felsökningsguide för mer information. Hur gör jag för att ominstallera originalprogrammen och drivrutinerna? Du kan återskapa de förinstallerade programmen och drivrutinerna med hjälp av VAIO Care. Återställ dem genom att starta VAIO Care (sidan 28) och sedan klicka på Recovery & restore, Recovery och Reinstall Applications and Drivers. Mer information finns i hjälpfilen till VAIO Care.

Felsökning > Återställning/återställningsmedia n109 N Hur kan jag kontrollera volymen för återställningsområdet? Den inbyggda lagringsenheten innehåller ett återställningsområde där informationen för systemåterställning lagras. Gör följande om du vill kontrollera återställningsområdets volym: 1 Klicka på Start, högerklicka på Dator, och välj Hantera. 2 Klicka på Diskhantering under Lagring i vänster fönsterruta. Återställningsområdets volym, och C-enhetens totala volym, visas på raden Disk 0 i den mittre fönsterrutan.