Views
8 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Suédois

Felsökning > Batteri

Felsökning > Batteri n112 N Kan min dator gå i Viloläge när den drivs på batteri? Din dator gå i Viloläge när den drivs på batteri, men vissa program och tillbehör hindrar datorn från att gå in i Viloläge. Om du använder ett program som hindrar att systemet försätts i Viloläge, bör du spara dina data ofta så att du inte riskerar att förlora dessa. Information om hur du manuellt kan aktivera viloläget finns i Använda Viloläge (sidan 25). Vad ska jag göra om ett meddelande visas där det står att batteriet är inkompatibelt eller felaktigt installerat och datorn försätts i Viloläge? ❑ ❑ Detta problem kan bero på att batteriet inte är korrekt installerat. Lös detta problem genom att stänga av datorn och avlägsna batteriet. Installera därefter batteriet i datorn igen. Mer information finns i Installera/avlägsna batteriet (sidan 16). Om problemet kvarstår betyder det att det installerade batteriet inte är kompatibelt. Ta bort batteriet och kontakta ett auktoriserat Sony service-/supportcenter. Närmsta center eller återförsäljare hittar du under avsnittet Ta reda på mer om din VAIO-dator (sidan 5).

Felsökning > Inbyggd kamera n113 N Inbyggd kamera Varför visar inte sökaren några bilder eller visar bilder med låg kvalitet? ❑ ❑ ❑ Den inbyggda kameran kan inte användas av fler än ett program samtidigt. Avsluta det aktiva programmet innan du startar ett nytt. På modeller med Media Gallery kan du inte använda ett annat kameraprogram som använder den inbyggda kameran samtidigt som du använder gestfunktionen i Media Gallery. Sökaren kan innehålla en del brus, till exempel vågräta linjer, när du visar objekt som rör sig snabbt. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått. Om problemet kvarstår, startar du om datorn. Varför fördröjs videoindata från den inbyggda kameran med ett par sekunder? Videoindata kan fördröjas med ett par sekunder om: ❑ ett kortkommando med tangenten Fn används. ❑ belastningen på processorn ökar. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått. Varför har tagna bilder så låg kvalitet? ❑ Bilder som tas under ett lysrör kan innehålla reflektioner från ljuset. ❑ En mörkare del av bilden kan visas som brus. ❑ Ytan på och runt den inbyggda kameran är smutsig. Rengör ytan. Se Information om hantering och underhåll (sidan 89).