Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Suédois

Felsökning > Inbyggd

Felsökning > Inbyggd kamera n114 N Vad gör jag om tagna bilderna tappat bildrutor och innehåller ljudavbrott? ❑ ❑ ❑ Effektinställningarna i programmet har medfört att bildrutor försvinner. Mer information finns i hjälpen till programmet. Fler program kanske körs än vad datorn klarar av. Avsluta de program som du inte använder. Problemet kan uppstå när datorn körs på energischemat vilket reducerar processorns prestanda. Kontrollera det aktuella energischemat. Vad ska jag göra de inspelade bilderna flimrar? Det här problemet inträffar när du använder kameran i fluorescerande ljus och beror på att utfrekvensen för ljussättningen och slutarhastigheten inte överensstämmer. Ändra kamerans riktning eller kamerabildernas ljusstyrka för att minska flimmer. I vissa program kan du ställa in kameraegenskaperna (t.ex. ljuskälla eller flimmer) för att ta bort flimmerstörningar.

Felsökning > Nätverk (LAN/trådlöst LAN) n115 N Nätverk (LAN/trådlöst LAN) Vad ska jag göra om VAIO Smart Network-ikonen inte visas i aktivitetsfältet? ❑ Klicka på i aktivitetsfältet och kontrollera om ikonen VAIO Smart Network visas. ❑ Om inte ikonen VAIO Smart Network finns i aktivitetsfältet klickar du på Start, Alla program och VAIO Smart Network och ändrar sedan inställningen så att ikonen visas i aktivitetsfältet.