Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Suédois

Felsökning > Nätverk

Felsökning > Nätverk (LAN/trådlöst LAN) n118 N Hur undviker jag avbrott i dataöverföringen? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Medan datorn är ansluten till en åtkomstpunkt kan avbrott i dataöverföringen uppstå vid överföring av stora filer, eller om datorn finns nära mikrovågsugnar eller trådlösa telefoner. Flytta datorn närmare åtkomstpunkten. Kontrollera att åtkomstpunkten är intakt. Byt kanal på åtkomstpunkten. Mer information om detta finns i bruksanvisningen som följde med åtkomstpunkten. Kontrollera att du valt Hög prestanda för Inställningar för trådlöst nätverkskort i fönstret Energialternativ. Om du väljer något annat alternativ kan det ge upphov till kommunikationsproblem. Ändra inställningarna genom att följa instruktionerna i Vad gör jag om det inte går att ansluta datorn till en åtkomstpunkt för trådlöst LAN? (sidan 116). Vad är kanaler? ❑ ❑ Kommunikation via trådlöst LAN sker på uppdelade frekvensband, så kallade kanaler. Åtkomstpunkter för trådlöst LAN från andra leverantörer kan vara förinställda på andra kanaler än Sony-enheter. Om du använder en åtkomstpunkt för trådlöst LAN, kontrollera anslutningsinformationen i bruksanvisningen för åtkomstpunkten. Varför avbryts nätverksanslutningen när jag byter krypteringsnyckel? Två datorer med funktionen trådlöst LAN kan förlora sin inbördes nätverksanslutning om krypteringsnyckeln ändras. Du kan antingen byta tillbaka till den ursprungliga profilen, eller ange nyckeln på nytt på båda datorerna så att nyckeln överensstämmer.

Felsökning > BLUETOOTH-teknik n119 N BLUETOOTH-teknik Vad ska jag göra om andra BLUETOOTH-enheter inte hittar min dator? ❑ ❑ ❑ ❑ Kontrollera att båda enheterna har BLUETOOTH-funktionen aktiverad. Kontrollera att WIRELESS-omkopplaren är på och att WIRELESS-indikatorn på datorn lyser. Det går inte att använda BLUETOOTH-funktionen medan datorn är i ett energisparläge. Gå tillbaka till Normalläget och koppla sedan på WIRELESS-omkopplaren. Datorn och enheten kanske står för långt ifrån varandra. Den trådlösa BLUETOOTH-tekniken fungerar bäst om enheterna placeras inom 10 meters från varandra. Vad ska jag göra om jag inte kan hitta BLUETOOTH-enheten som jag vill kommunicera med? ❑ ❑ ❑ Kontrollera att BLUETOOTH-funktionerna är påslagna på den enhet som du vill kommunicera med. Se bruksanvisningen till den andra enheten om du vill ha mer information. Om den enhet som du vill kommunicera med redan håller på att kommunicera med en annan BLUETOOTH-enhet, kan det hända att den inte går att hitta eller att det inte går att kommunicera med den från din dator. Om BLUETOOTH-enheterna ska kunna kommunicera med din dator, ska du följa dessa steg: 1 Klicka på Start och Enheter och skrivare. 2 Högerklicka på ikonen BLUETOOTH-enheter och klicka på Bluetooth-inställningar. 3 Klicka på fliken Alternativ och välj Tillåt att Bluetooth-enheter upptäcker den här datorn kryssruta.