Views
4 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Suédois

Felsökning > Optiska

Felsökning > Optiska skivor n122 N Optiska skivor Vad ska jag göra om min externa optiska skivenhet inte fungerar som den ska? Kontrollera att din externa optiska skivenhet är ansluten till elnätet och USB-porten på din dator. Om den inte är ansluten, fungerar din optiska skivenhet inte som den ska.

Felsökning > Bildskärm n123 N Bildskärm Varför blir skärmen svart? ❑ ❑ ❑ ❑ Datorns skärm kan bli svart om datorns ström bryts eller om den går in i energisparläge (Vila eller Viloläge). Om datorn är i LCD (grafik) Vilaläge, kan du aktivera skärmen igen genom att trycka på någon tangent. Mer information finns i Använda energisparlägen (sidan 23). Kontrollera att datorn är ordentligt ansluten till en strömkälla, är påslagen och att strömindikatorn lyser. Om datorn drivs av batteri kontrollerar du att batteriet är korrekt installerat och att det är laddat. Mer information finns i Använda batteriet (sidan 16). Om grafikutsignalen går till den externa skärmen kan du använda tangentkombinationen Fn+F7. Mer information finns i Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten (sidan 30).