Views
8 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Suédois

Felsökning >

Felsökning > Tangentbord n132 N Tangentbord Vad ska jag göra om tangentbordskonfigurationen är fel? Datorns språklayout för tangentbordet finns angiven på klistermärket på förpackningen. Om du väljer ett annat nationellt tangentbord när du installerar Windows, kommer tangentkonfigurationen att bli fel. Ändra tangentbordskonfigurationen så här: 1 Klicka på Start och Kontrollpanelen. 2 Klicka på Klocka, språk och nationella inställningar och sedan Byt tangentbord eller andra indatametoder under Nationella inställningar och språkinställningar. 3 Klicka på Byt tangentbord på fliken Tangentbord och språk. 4 Ändra inställningarna enligt önskemål. Vad ska jag göra om jag inte kan skriva vissa tecken med tangentbordet? Om du inte kan skriva U, I, O, P, J, K, L, M och så vidare, kanske tangenten Num Lk är aktiverad. Kontrollera att indikatorn Num lock är släckt. Om indikatorn Num lock är tänd, tryck på tangenten Num Lk för att släcka den innan du skriver dessa tecken.

Felsökning > Disketter n133 N Disketter Varför visas inte ikonen Säker borttagning av maskinvara och Mata ut media i aktivitetsfältet när enheten är ansluten? Datorn känner inte igen diskettenheten. Kontrollera först att USB-kabeln är ordentligt ansluten till USB-porten. Om du måste trycka fast kontakten, vänta några sekunder så att datorn hinner känna av enheten. Om ikonen ändå inte visas, gör så här: 1 Stäng alla program som använder diskettenheten. 2 Vänta tills indikatorlampan på diskettenheten släcks. 3 Ta ut disketten genom att trycka på utmatningsknappen, och koppla sedan ur USB-diskettenheten från datorn. 4 Återanslut diskettenheten genom att ansluta USB-kabeln till USB-porten igen. 5 Starta om datorn genom att klicka på Start, pilen invid Stäng av-knappen och på Starta om. Vad ska jag göra om det inte går att skriva data på en diskett? ❑ ❑ Kontrollera att disketten är ordentligt isatt i enheten. Om den är ordentligt isatt och du ändå inte kan skriva några data på den, kan disketten vara full eller skrivskyddad. Du kan antingen använda en diskett som inte är skrivskyddad eller inaktivera skrivskyddsfunktionen.