Views
9 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Suédois

Komma igång > Ansluta

Komma igång > Ansluta datorn till en strömkälla n 14 N Ansluta datorn till en strömkälla Såväl nätadapter som uppladdningsbart batteri kan användas som strömkällor för datorn. Använda nätadaptern När datorn är ansluten direkt till ett eluttag och batteriet är installerat används ström från eluttaget. ✍ Använd endast den nätadapter som medföljer datorn. Så här använder du nätadaptern 1 Anslut ena änden av nätsladden (1) till nätadaptern (3). 2 Anslut den andra änden av nätsladden till ett nätuttag (2). 3 Anslut kabeln från nätadaptern (3) i DC IN-porten (4) på datorn. ! Hur likströmskontakten ser ut varierar beroende på nätadaptern.

Komma igång > Ansluta datorn till en strömkälla n 15 N ✍ Om du vill koppla bort datorn helt från strömförsörjningen kopplar du ur nätadaptern från eluttaget. Kontrollera att det är lätt att komma åt nätuttaget. Om du inte tänker använda din dator under en längre tid, sätter du datorn i Viloläge. Se Använda Viloläge (sidan 25).