Views
4 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Suédois

Komma igång > Använda

Komma igång > Använda batteriet n 18 N Avlägsna batteriet ! Du kommer att förlora all data som inte har sparats om du avlägsnar batteriet när datorn är påslagen och inte är ansluten till nätadaptern. 1 Stäng av datorn och stäng LCD-skärmen. 2 Skjut batteriets LOCK-knapp till det olåsta läget. 3 Skjut och håll in batteriets RELEASE-spärr, tryck in fingerspetsen under fliken på batteriet och lyft ut batteriet i pilens riktning. Skjut sedan batteriet bort från datorn. ! För din egen säkerhet rekommenderar vi att du använder genuina uppladdningsbara batterier och nätadaptrar från Sony som uppfyller kvalitetssäkringsstandarden, dessa produkter levereras av Sony för din VAIO-dator. Vissa VAIO-datorer fungerar endast med ett genuint Sony-batteri.

Komma igång > Använda batteriet n 19 N Ladda batteriet Batteriet som medföljer datorn är inte fulladdat vid leveranstillfället. Så här laddar du batteriet 1 Sätt i batteriet. 2 Anslut datorn till en strömkälla med hjälp av nätadaptern. Laddningsindikatorlampan lyser när batteriet laddas. När batteriet är uppladdat till en nivå nära den maximala laddningsnivå du valde slocknar laddningsindikatorn. Laddningsindikatorns status Lyser orange Blinkar tillsammans med den gröna strömindikatorn Blinkar tillsammans med den orangefärgade strömindikatorn Blinkar snabbt orange Betyder att Batteriet laddas. Strömmen i batteriet håller på att ta slut. (Normalläge) Strömmen i batteriet håller på att ta slut. (Vilaläge) Ett batterifel har inträffat på grund av att batteriet har gått sönder eller inte sitter fast ordentligt. ! Ladda batteriet enligt beskrivningen i denna bruksanvisning redan från början.