Views
1 month ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Suédois

Komma igång > Använda

Komma igång > Använda batteriet n 20 N ✍ Låt batteriet vara i datorn medan datorn är ansluten direkt till strömförsörjning. Batteriet fortsätter att laddas upp medan du använder datorn. Om batteriet håller på att ta slut och både batteriindikatorn och strömindikatorns lampor blinkar bör du antingen koppla in nätadaptern för att ladda batteriet igen, eller stänga du av datorn och sätta i ett fullt laddat batteri. Batteriet som levereras med datorn är ett litiumjonbatteri och kan laddas upp när som helst. Batteriets livslängd påverkas inte om du laddar det när det bara är delvis urladdat. Vissa program och viss kringutrustning medger inte att datorn går in i Viloläge ens när den återstående batteritiden börjar bli kort. Spara ditt arbete ofta, och aktivera energisparlägen som Vila eller Viloläge manuellt om du vill undvika att data går förlorade när datorn körs på batteri. Om batteriet tar slut medan datorn är i Vilaläge går alla osparade data förlorade. Det går inte att återgå till det föregående arbetsläget. Om du vill undvika att data går förlorade bör du spara data ofta.

Komma igång > Använda batteriet n 21 N Förlänga batteritiden När dator körs på batteri kan du förlänga batteritiden med hjälp av följande metoder. ! På modeller med operativsystemet Windows 7 Starter kan du inte använda vissa av de funktioner som beskrivs i denna Bruksanvisning. Mer information finns i Om modeller med Windows 7 Starter (sidan 4). ❑ Minska ljusstyrkan på LCD-bildskärmen. ❑ Använda Energisparläge. Mer information finns i Använda energisparlägen (sidan 23).