Views
2 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Suédois

Använda din VAIO-dator

Använda din VAIO-dator > Använda den inbyggda kameran n 34 N Använda den inbyggda kameran Datorn är utrustad med en inbyggd kamera. Med kommunikationsprogramvaran, som till exempel Windows Live Messenger, kan du ringa ett videosamtal via Internet. Mer detaljerad information om hur du använder programmet finns i hjälpfilen i programmet. ✍ Den inbyggda kameraindikatorlampan tänds när den inbyggda kameran används. Programvaran som är installerad på datorn varierar beroende på datorns konfiguration. Så hör ringer du ett videosamtal med Windows Live Messenger 1 Klicka på Start, Alla program och Windows Live Messenger. ✍ Du måste logga in till Windows Live Messenger för att kunna ringa ett videosamtal. Så här visar du bilder från den inbyggda kameran 1 Klicka på Start, Alla program, ArcSoft Webcam Suite och WebCam Companion 4. 2 Klicka på Fånga (Capture). ✍ Om bilder inte kan fångas in korrekt, till exempel om infångade bilder inte ser mjuka ut, klickar du på den nuvarande upplösningen för den infångade bilden i det övre, högra hörnet av huvudfönstret och minskar upplösningen.

Använda din VAIO-dator > Använda ”Memory Stick” n 35 N Använda ”Memory Stick” ”Memory Stick” är ett kompakt, bärbart och mångsidigt IC-lagringsmedium som är speciellt avsett för utbyte av digitala data mellan olika kompatibla enheter, t.ex. digitalkameror, mobiltelefoner och andra enheter. Eftersom det är löstagbart kan det användas för extern lagring av data. Innan du använder ”Memory Stick” ”Memory Stick Duo”-facket i datorn kan användas för dessa storlekar och typer av media: ❑ ”Memory Stick Duo” ❑ ”Memory Stick PRO Duo” ❑ ”Memory Stick PRO-HG Duo” ! Datorn har endast stöd för ”Memory Stick” i Duo-format och har inte stöd för ”Memory Stick” i standardstorlek. ”Memory Stick Duo”-facket på datorn stöder inte 8-bitars parallell dataöverföring (dataöverföring med hög hastighet). Den senaste informationen om ”Memory Stick” finns på http://www.sony.net/memorycard/.