Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Suédois

Använda din VAIO-dator

Använda din VAIO-dator > Använda ”Memory Stick” n 38 N Formatera ”Memory Stick” Formatera ”Memory Stick” så här ”Memory Stick” är formaterat från fabriken och redo för användning. Om du vill formatera om kortet i din egen dator, följ dessa anvisningar. ! Använd en enhet som är utformad för att formatera kortet och som stöder ”Memory Stick” för formateringen. Vid formatering av ”Memory Stick” raderas alla data som lagrats på mediet. Kontrollera att mediet inte innehåller någon viktig information innan du formaterar det. Ta inte ut ”Memory Stick” från facket medan det formateras. Detta kan göra att den inte fungerar. 1 Sök rätt på ”Memory Stick Duo”-facket. 2 Skjut försiktigt in ”Memory Stick” i facket tills det kommer på plats med ett klick. 3 Klicka på Start och därefter på Dator. 4 Högerklicka på ikonen för ”Memory Stick” och välj Formatera. 5 Klicka på Återställ enhetens standardvärden. ! Storleken på allokeringsenheten och filsystemet kan ändras. Välj inte NTFS i listrutan Filsystem eftersom detta kan orsaka ett fel. ✍ Formateringen går snabbare om du väljer Snabbformatering i Formateringsalternativ.

Använda din VAIO-dator > Använda ”Memory Stick” n 39 N 6 Klicka på Starta. 7 Följ instruktionerna på skärmen. ! Det kan ta lite tid att formatera ”Memory Stick” beroende på mediet.