Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Suédois

Använda din VAIO-dator

Använda din VAIO-dator > Använda andra moduler/minneskort n 44 N Att tänka på vid användning av minneskort Allmänt om användning av minneskortet ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Kontrollera att minneskorten är kompatibla med de standarder som stöds av din dator. Håll minneskortet med pilen vänd i rätt riktning när du för in det i facket. Tryck inte in minneskortet i facket med våld om du stöter på motstånd, eftersom du då kan skada datorn eller minneskortet. Var försiktig när du sätter i och tar bort minneskortet från facket. Tvinga inte in eller ut det ur facket. Ta inte ut minneskortet medan mediaåtkomstindikatorn är tänd. Om du gör det finns det risk att data går förlorade. Försök inte att sätta in något annat minneskort eller annan minneskortadapter än de som minneskortfacket är avsett för. Det kan vara svårt att ta bort ett inkompatibelt minneskort eller en inkompatibel adapter från ett fack, och det kan skada datorn. Sätt inte i mer än ett minneskort i facket. Om du sätter i kortet på fel sätt kan både datorn och kortet skadas.

Använda din VAIO-dator > Använda andra moduler/minneskort n 45 N Att tänka på vid användning av SD-minneskort ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Din dator har testats och visat sig vara kompatibel med endast med de större minneskorttillverkarna från och med maj 2010. Notera dock att inte alla minneskort är kompatibla. SD-minneskort (upp till 2 GB) och SDHC-minneskort (upp till 32 GB) har testats och visat sig vara kompatibla med denna dator. SD-minneskortfacket på datorn stöder inte UHS-funktionen (dataöverföring med ultrahög hastighet) på SDHC-minneskortet. SD-minneskortfacket på datorn stöder inte funktionen för upphovsrättsskydd på SD- och SDHC-minneskort. Vissa typer av SD-minneskort, till exempel de med funktionen för ultrahög dataöverföringshastighet, kan bli mycket varma på grund av den kontinuerliga åtkomsten till minneskorten. Vänta i så fall en stund så att minneskortet svalnar innan du tar bort det.