Views
8 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Suédois

Använda kringutrustning

Använda kringutrustning > Ansluta en optisk skivenhet n 60 N Ansluta en optisk skivenhet För att använda optisk skivmedia med datorn ansluter du en extern optisk skivenhet (medföljer ej) till datorn. Ansluta en optisk skivenhet ! Se till att du ansluter en extern optisk skivenhet till datorn innan du startar ett förinstallerat skivhanteringsprogram. Se till att du ansluter en extern optisk skivenhet till en strömkälla innan du använder enheten. Din dator har bara stöd för optiska skivenheter som drivs direkt av en strömkälla.

Använda kringutrustning > Ansluta en optisk skivenhet n 61 N Att ansluta en optisk skivenhet 1 Anslut din externa optiska skivenhet till ett nätuttag (1). 2 Välj vilken USB-port (2) du vill använda. 3 Anslut den ena änden av en USB-kabel (3) i USB-porten och den andra änden i din optiska skivenhet. ✍ Se manualen som medföljde den externa optiska skivenheten för ytterligare instruktioner om att ansluta USB-kabeln med enheten. Medan datorn är i energisparläge (Vila eller Viloläge) ska du dock inte koppla från enheten, eftersom datorn då kan sluta fungera.