Views
6 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Suédois

Använda kringutrustning

Använda kringutrustning > Ansluta externa högtalare eller hörlurar n 62 N Ansluta externa högtalare eller hörlurar Du kan ansluta externa enheter för utgående ljud (medföljer ej) till datorn, till exempel högtalare och hörlurar. Så här ansluter du externa högtalare ✍ Kontrollera att högtalarna är avsedda för att användas med datorer. ! Skruva ned volymen på högtalarna innan du slår på dem. Anslut externa högtalare (1) till hörlursuttaget (2) i med en högtalarkabel (3) (medföljer ej).

Använda kringutrustning > Ansluta en extern bildskärm n 63 N Ansluta en extern bildskärm Vissa funktioner och alternativ i det här avsnittet är kanske inte tillgängliga på din dator. Ansluta en datorskärm eller projektor Du kan ansluta en extern skärm, som t.ex. en datorskärm eller en projektor, till datorn. Så ansluter du en datorskärm eller en projektor 1 Koppla in den fristående skärmens eller projektorns nätsladd (1) till ett nätuttag. 2 Anslut den externa skärmen eller projektorn till datorns skärmport (2) med en bildskärmskabel (3).