Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Suédois

Använda kringutrustning

Använda kringutrustning > Ansluta en USB-enhet n 70 N Att tänka på när du ansluter en USB-enhet ❑ ❑ ❑ ❑ Du måste kanske installera drivrutinen som följer med USB-enheten innan du kan använda den. Läs USB-enhetens bruksanvisning om du vill ha mer information. Se till att du använder en USB-skrivare som är kompatibel med din version av Windows för att skriva ut dokument. Läs USB-enhetens bruksanvisning för information om hur USB-enheten ska tas bort. Var noga med följande för att skydda datorn och/eller USB-enheterna från skador: ❑ Undvik att stöta till eller trycka på USB-portarna om datorn ska flyttas med USB-enheter anslutna. ❑ Lägg inte datorn i en väska eller liknande med USB-enheter anslutna.

Anpassa din VAIO-dator > n 71 N Anpassa din VAIO-dator I detta avsnitt beskrivs kortfattat hur du ändrar VAIO-datorns huvudinställningar. Bland annat får du lära dig att använda och anpassa utseendet på program och verktyg från Sony. ❑ Ställa in lösenordet (sidan 72) ❑ Använda VAIO Control Center (sidan 78)