Views
9 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Suédois

Uppgradera din

Uppgradera din VAIO-dator > Sätta i och ta bort minne n 84 N 8 Skjut in minnesmodulen i minnesmodulfacket och tryck in den tills den klickar till på plats. ! Vidrör inte några komponenter på moderkortet förutom minnesmodulen. Låt minnesmodulens kontaktsida glida in i facket och passa in uttaget i modulen efter den utstickande delen i det öppna facket. Tvinga inte in minnesmodulen i facket eftersom detta kan skada både facket och minnesmodulen. Tar det emot, undersök om du har vänt modulen åt fel håll. 9 Sätt tillbaka locket över minnesmodulfacket. 10 Dra åt skruvarna på datorns undersida. 11 Sätt i batteriet igen och slå på datorn.

Uppgradera din VAIO-dator > Sätta i och ta bort minne n 85 N Kontrollera minneskapaciteten Så här kontrollerar du minneskapaciteten 1 Slå på datorn. 2 Klicka på Start, Alla program och VAIO Control Center. 3 Klicka på System Information och System Information. Mängden minne visas i höger fönsterruta. Om det nya minnet inte syns gör du om hela proceduren och startar därefter om datorn.